LTX-733

ОПИСАНИЕ

LTX-733 е гъвкав каучуков компонент с нисък вискозитет, предназначен да осигури защитата или маскирането на печатни платки, контактни клеми… по време на производствените операции, монтажа и при вълново запояване.
Той осигурява също така защита при съхранение. Елиминира нуждата от използване на адхезивни подложки.
Леко дръпване е достатъчно, за да се отстрани филма, без да се оставят следи.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

 • Елиминира риска запояването да достигне контактните клеми, главите на винтовете и т.н. …
 • Нанася се чрез потапяне, с четка или чрез изливане.
 • Издържа на температура от 300-360° в продължение на 5-10 секунди.
 • Не предизвика потъмняване на златото и на фосфорния бронз.
 • Предпазва деликатните компоненти.
 • Премахва замърсяването по време на монтажни дейности.
 • Може да се използва като виброгасител за крехки електронни компоненти.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

 • Тоскичност: естествен латекс
 • Изпаряване: подобно, вода
 • Ph : 11
 • Вискозитет: 7000 сантипоаза при 20°
 • Разтворимост: във вода преди вулканизиране, след това няма разтворители.
 • Вулканизиране: извършва се за приблизително 30 минути при стайна температура
 • Устойчивост на температура:
 • * 20 -22°C или 10 минути при 80°C
 • * 150°C в продължение на 1 до 3 часа
 • * 260°C за времето, необходимо за запояване